Tłumaczenie artykułów i publikacji naukowych

Prace naukowe zdobywają uznanie ekspertów, artykuły są chętnie publikowane w ogólnopolskich czasopismach, coraz częściej zdarzają się wystąpienia na konferencjach… Wraz z rozwojem kariery naukowej pojawia się coraz więcej możliwości. W pewnym momencie przychodzi pora na kolejny krok – rozwój w środowisku międzynarodowym. A wraz z nim – konieczność posługiwania się w swojej pracy językiem angielskim.

Spis treści:

Tłumaczenia publikacji naukowych – w jakim celu?

Język angielski jest powszechnie używany przez przedstawicieli nauki, niezależnie od dziedziny. Anglojęzyczne publikacje są kojarzone głównie z naukami technicznymi czy przyrodniczymi, jednak chcąc zdobyć międzynarodowy rozgłos w dziedzinie psychologii, socjologii czy językoznawstwa, również należy publikować w tym języku. Pisząc w języku polskim, dociera się jedynie do wąskiego grona specjalistów. Dopiero publikacja artykułu z wynikami badań, raportem czy recenzją w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym czy wystąpienie na międzynarodowej konferencji podnosi renomę badacza i stanowi furtkę do jego rozwoju zawodowego.

Dlaczego tłumaczenie artykułów naukowych to wyzwanie dla tłumacza?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że od kompetencji tłumacza zależy pośrednio sukces twórcy tekstu na arenie międzynarodowej. I odwrotnie – niekompetentne biuro tłumaczeń może zaprzepaścić tę szansę na sukces. Tłumacz przekładający publikacje naukowe jest najczęściej specjalistą w danej dziedzinie. Nic w tym dziwnego – nie sposób znać się jednocześnie na naukach humanistycznych, medycynie czy naukach technicznych. Każda z tych dziedzin wymaga nie tylko znajomości specjalistycznego słownictwa, ale także zagadnień formalnych dotyczących tworzenia prac: inna jest struktura tekstów naukowych, w inny sposób tworzy się przypisy w takich tekstach, inaczej korzysta się ze źródeł. Biuro tłumaczeń Kraków często zatrudnia osoby, które łączą zawód inżyniera, lekarza czy socjologa ze znajomością języka i umiejętnością tłumaczenia publikacji naukowych.

Jakie tłumaczenia specjalistyczne wykonuje się najczęściej?

Pracownicy naukowi najczęściej proszą biuro tłumaczeń o dokonanie przekładu swoich prac na język angielski. Zdarza się również tłumaczenie artykułów naukowych w odwrotnym kierunku, gdy praca jest pisana w języku polskim, a dostępne są wyłącznie źródła anglojęzyczne. Tłumaczenia języka angielskiego i na język angielski to najczęściej publikacje z dziedziny:

  • nauk technicznych i ścisłych (matematyki, fizyki, chemii)
  • nauk przyrodniczych, weterynarii, rolnictwa
  • medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu
  • nauk społecznych: socjologii, psychologii
  • prawa
  • ekonomii
  • nauk humanistycznych i sztuki.

Tłumaczenia publikacji naukowych obejmują takie formy, jak artykuły do czasopism specjalistycznych, monografie przedstawiające w sposób wyczerpujący wybrany temat, abstrakty streszczające całość pracy, recenzje, raporty.

Tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny nauki – kwestia poprawności

Środowisko naukowe jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o standardy języka używanego w pracach. Biuro tłumaczeń powinno mieć świadomość, że nieadekwatny styl, literówki, błędy ortograficzne czy pomyłki merytoryczne mogą sprawić, że tekst zostanie źle oceniony przez odbiorcę lub nawet odrzucony przez wydawcę. Zalecaną przez wydawnictwa anglojęzyczne praktyką jest poddawanie tekstu dodatkowej korekcie przez native speakera. W przypadku tłumaczeń języka angielskiego warto także skorzystać ze Wskazówek Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych – dokumentu regulującego zasady tłumaczeń artykułów naukowych.

Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą m.in.:

Zadzwoń do nas

Napisz do nas