Tłumaczenia specjalistyczne – co to znaczy?

Co robi lekarz po skończeniu studiów medycznych? Pytanie może wydawać się podchwytliwe, ale odpowiedź jest prosta: wybiera specjalizację. W przypadku tłumaczy taka droga nie jest oczywista. Tłumaczenia specjalistyczne to wybór nie dla każdego, ale jedynie dla tych, którzy są gotowi na wysiłek związany ze zdobywaniem fachowej wiedzy w wybranej dziedzinie.

Po czym poznać, że mamy do czynienia z tłumaczeniami specjalistycznymi?

Do tłumaczeń specjalistycznych zalicza się między innymi tłumaczenia pisemne lub ustne:

  • biznesowe: umowy, oferty, biznesplany,
  • prawnicze,
  • ekonomiczne i finansowe,
  • marketingowe,
  • medyczne i farmaceutyczne,
  • naukowe: prace, rozprawy, artykuły,
  • techniczne: dokumentacje, instrukcje obsługi.

Lista ta nie jest kompletna. To tylko najpopularniejsze rodzaje tłumaczeń specjalistycznych, którymi zajmuje się nasze biuro tłumaczeń Kraków.

Już na pierwszy rzut oka widać, że pod względem tematyki teksty te bardzo się od siebie różnią. Czy jest coś, co je łączy? Tak – to właśnie charakterystyczne cechy stylu i języka są tym, co pozwala zaliczyć dany rodzaj tekstu, a co za tym idzie – jego tłumaczenia – do kategorii tekstów specjalistycznych.

Jakie to cechy? Zacznijmy od języka: jest on mocno nasycony branżowymi lub naukowymi określeniami, trudnymi do zrozumienia przez laika. W przypadku tekstów z dziedzin takich jak nauki przyrodnicze, matematyka, informatyka czy ekonomia tłumacz często ma do czynienia także z danymi liczbowymi i jednostkami miary. Charakterystyczna dla niektórych tekstów może być także składnia i styl wypowiedzi – można to zauważyć na przykład w tekstach prawniczych.

Nietrudno się domyślić, że aby wykonać tłumaczenie specjalistyczne, potrzebne są szczególne kompetencje. Tłumacze takich tekstów muszą wykazywać się wiedzą na zaawansowanym poziomie, często także szczególnymi umiejętnościami (jak w przypadku tekstów marketingowych, gdzie liczy się tzw. lekkie pióro i zdolność do tłumaczenia sloganów, żartów, gier słownych).

Kiedy tłumaczenie specjalistyczne musi zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego?

Na tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia przysięgłe można patrzeć jak na osobne zbiory, które mają część wspólną. Nie zawsze tłumaczenie przysięgłe będzie tłumaczeniem specjalistycznym i nie każdym tłumaczeniem specjalistycznym musi się zajmować tłumacz przysięgły.

Jest to konieczne tylko w szczególnych przypadkach – gdy tłumaczy się dokumenty urzędowe, wykorzystywane w sądach, bankach, na uczelniach i w innych instytucjach. Najlepiej jest, gdy biuro tłumaczeń współpracuje z tłumaczem przysięgłym specjalizującym się w danym obszarze. W przypadku niszowych branż czy dziedzin naukowych może być to trudne, dlatego wówczas pracę tłumacza specjalisty może poświadczać tłumacz przysięgły.

Specjalizacja w tłumaczeniach ustnych

Wykonując tłumaczenia w Krakowie, nie ograniczamy się wyłącznie do pisemnych tłumaczeń specjalistycznych. Nasi tłumacze ustni również mają wiele okazji, by w swojej pracy wykorzystać specjalistyczną wiedzę na wysokim poziomie.

Kiedy może być potrzebne ustne tłumaczenie specjalistyczne? To przede wszystkim różnego rodzaju sytuacje biznesowe: spotkanie z zagranicznym klientem, międzynarodowa konferencja, targi branżowe. Zdarza się także, że jesteśmy proszeni o ustne tłumaczenia w Krakowie podczas wydarzeń ze świata nauki: sympozjów czy wykładów prowadzonych przez gości z zagranicy.

Droga do specjalizacji: jak tłumacze zdobywają swoje kompetencje?

Większość osób wykonujących tłumaczenia specjalistyczne zaczyna od studiów filologicznych i wykonywania tłumaczeń z różnych dziedzin. Okazja do wyspecjalizowania się w danym obszarze przychodzi zwykle później. Aby zdobyć wiedzę na poziomie akademickim, tłumacze często decydują się na studia na drugim kierunku: prawie, ekonomii czy nawet medycynie. Czasem studia nie są konieczne i wystarczy ukończenie szkoleń lub kursów.

Praca tłumacza specjalisty wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Nie sposób stać w miejscu, gdy zmieniają się przepisy prawne, pojawiają się nowe odkrycia naukowe, wprowadza się nowe nazwy leków czy jednostek chorobowych. Standardem w pracy tłumacza powinien być udział w konferencjach czy rozmowy z osobami z branży.

Kiedy tłumacze korzystają z konsultacji z ekspertem?

Nawet najlepszy tłumacz może napotkać w tekście kwestie, które będą dla niego niejasne i zbyt skomplikowane. Często korzysta się wówczas z konsultacji z ekspertami. Profesjonalne biuro tłumaczeń ma zazwyczaj swoją sieć kontaktów i w razie potrzeby może zwrócić się o pomoc i wyjaśnienie wątpliwości, dzięki czemu konsultacje nie wydłużają znacząco czasu realizacji zlecenia. Weryfikacja pod względem merytorycznym nie jest standardem – korzysta się z niej tylko w przypadku niektórych tekstów lub wówczas, gdy prosi o to sam klient.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas