Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Language Link Usługi Językowe Dorota Plutecka z siedzibą w Krakowie (30-058) przy ul. Juliusza Lea 64.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Gdy korzystają Państwo z formularzy kontaktowych, chatu lub formularza zapisu na newsletter, przetwarzamy następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, którą Państwo reprezentujecie.
 5. W przypadku zamawiania usługi tłumaczenia uwierzytelnionego przez osobę fizyczną, podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno zleceniodawcy, jak też osób trzecich, zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez pół roku od dnia odbioru tłumaczenia.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:
 • W celu kontaktu i udzielenia informacji o świadczonych usługach
 • W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług
 • W celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, stosując w tym celu m.in. zabezpieczenie strony za pomocą protokołu SSL.
 3. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby przez nas upoważnione albo przetwarzający posiadający odpowiednią podstawę prawną.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i skargi do organu nadzorującego.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

Pliki cookies

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zatem cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone dane obejmują adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, system operacyjny, dostawcę usług internetowych, informację o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacje przesyłane do witryny poprzez formularz kontaktowy.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników i pozwalają usprawniać funkcjonowanie serwisu. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: sesyjne, dzięki którym serwer ma możliwość rozpoznawania użytkownika podczas przeglądania strony internetowej (en rodzaj ciasteczek jest tymczasowy i wygasa po wylogowaniu bądź też zamknięciu przeglądarki internetowej) oraz stałe pliki cookie, które - jak sama nazwa wskazuje - pozostają na komputerze (telefonie, tablecie itp). Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie haseł i preferencji użytkownika, które są wykorzystywane przy ponownym odwiedzaniu strony.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji zbierania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas

Napisz do nas