Tłumacz Słowackiego Kraków

Doświadczony tłumacz języka słowackiego Kraków pomoże zrozumieć przekaz i dokumenty naszych sąsiadów. Zajmiemy się przekładem pisemnym artykułów, stron internetowych, dokumentacji medycznej lub technicznej oraz tłumaczeniem ustnym. Biuro Tłumaczeń Kraków zatrudnia wyłącznie specjalistów z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, aby terminowo przekazać klientom gotowy produkt w postaci rzetelnie przetłumaczonych tekstów.

Tłumacz słowacko-polski – Kraków

Język słowacki, mimo że jest językiem naszych bliskich sąsiadów i mamy z nim czasami jakiś kontakt, sprawia nam nieco problemów, gdy chcemy zrozumieć dłuższe wypowiedzi przygotowane przez rodowiitych użytkowników tego języka. W wielu sytuacjach konieczne jest jak najdokładniejsze przełożenie tekstu czy przekazu ustnego, aby nie doszło do nieporozumień czy nawet zagrożenia zdrowia lub życia np. podczas przekazywania historii leczenia do szpitala, przy tłumaczeniu instrukcji, umów o zatrudnienie i dokumentów sądowych. Tłumacz słowackiego Kraków zadba o rzetelne przełożenie wszystkich zawartych w tekście informacji. Gwarantuje również dyskrecję i zachowanie w tajemnicy danych wrażliwych i innych, których klient nie chce przekazywać osobom trzecim.

Nasze biuro zajmuje się tłumaczeniami słowacko-polskimi w Krakowie. Przyjmujemy i przekładamy teksty, artykuły, umowy i inne teksty specjalistyczne z zakresu medycyny, prawa, biznesu, przemysłu budowlanego, inżynierii i IT. Tłumaczenia techniczne Kraków związane są z prowadzanymi w mieście inwestycjami, czy na przykład zawieranymi transakcjami handlowymi, gdzie jedną ze stron jest klient słowacki. Eksperci zatrudnieni na miejscu bez problemu przełożą zlecone dokumenty z zachowaniem treści, wiarygodności, przestrzeganiem zasad kulturowych i odzwierciedlając ich strukturę (umowy, akty notarialne, dokumentacja medyczna).

Tłumaczenia słowackiego Kraków obejmują przekład pisemny oraz ustny. Zapraszamy do przekazywania nam oryginałów tekstów, nagrań oraz umawiania się na tłumaczenie konsekutywne czy symultaniczne z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zarezerwować termin usług i w ten sposób zagwarantować sobie dostępność tłumacza słowacko-polskiego w Krakowie.

Tłumacz słowackiego – Kraków i obsługa urzędów

Tłumacz przysięgły Kraków zajmuje się przekładem uwierzytelnionym dokumentów oraz tłumaczeniem podczas spotkań wymagających jego obecności. Pracownik naszego biura będzie wspierał klienta tłumaczeniami ustnymi podczas negocjacji biznesowych, mediacji, przesłuchania przez policję lub prokuraturę, podczas rozpraw sądowych, ale również podczas wizyt w urzędach skarbowych, cywilnych czy podczas zawierania ślubu.

Przysięgłe tłumaczenia pisemne niezbędne są do sporządzania umów i dokumentów wymagających oficjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem. Dzięki temu zachowują one wiarygodność dla urzędu i mogą być wykorzystywane jako oficjalny i aktualnie obowiązujący dokument.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas