Jak tłumaczyć z polskiego na angielski?

Można zrobić to łatwo: wkleić tekst do internetowego translatora i już po chwili otrzymać gotowe tłumaczenie. Można zrobić to dobrze: poprosić o pomoc profesjonalne biuro tłumaczeń i otrzymać bezbłędny, zrozumiały dla odbiorców, naturalnie brzmiący tekst. Tłumaczenia angielskiego to coś więcej niż zastępowanie jednych słów innymi. Czym różni się praca tłumacza języka angielskiego od tej wykonywanej przez automatyczne translatory?

Tłumaczenia polsko-angielskie: na co zwraca uwagę dobry tłumacz?

Osoba, która nie miała nigdy styczności z tłumaczeniami, może wyobrażać sobie ten proces jako stopniową zamianę polskich słów w zdaniu na angielskie (lub odwrotnie). To właściwie byłoby całkiem proste – wystarczyłoby zaopatrzyć się w dobry słownik i wyszukiwać w nim kolejne wyrazy. W ten sposób tłumaczem języka angielskiego mógłby zostać każdy, a nasze biuro tłumaczeń Kraków straciłoby rację bytu.

Skoro nie przekład 1:1, to co? Wykonując tłumaczenia angielskiego, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Pierwsza z nich jest związana z różnicami w gramatyce języka polskiego i angielskiego. Wyzwanie dla tłumacza mogą stanowić na przykład zdania, w których używa się nieistniejących w naszym języku czasów – Present Perfect, Past Perfect czy Present Continuous i to, jak oddać ich znaczenie, mając do dyspozycji jedynie czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Trudne do przetłumaczenia bywają także przedimki (a/an, the) – czasem ich obecność nie ma większego znaczenia, jednak zdarza się, że to, czy rodzajnik jest określony, czy nie, zmienia sens zdania.

Tłumaczenia angielskiego wymagają także znajomości tzw. uzusu. Dobry tłumacz wie, jak wygląda codzienny język mieszkańców krajów anglojęzycznych. Dzięki temu tłumaczone przez niego teksty brzmią naturalnie. Tłumacząc z angielskiego na polski, potrafi odpowiednio dobrać idiomy, związki frazeologiczne, gry słów, tak aby odzwierciedlały te występujące w języku angielskim, a jednocześnie były zrozumiałe dla polskiego odbiorcy.

Tłumaczenia polsko-angielskie bardzo często polegają na parafrazowaniu – oddawaniu sensu wypowiedzi za pomocą innych słów. Nie zawsze jest to możliwe, na przykład w przypadku tłumaczeń przysięgłych konieczne jest jak najwierniejsze tłumaczenie, możliwie nieodbiegające od oryginału. Zajmując się tekstami marketingowymi, naukowymi czy literaturą, tłumacz języka angielskiego może sobie jednak pozwolić na pewną swobodę. Często tekst wiele na tym zyskuje – staje się bardziej zrozumiały dla polskiego odbiorcy i lepiej osadzony w naszym kontekście kulturowym.

Tłumaczenia online z wykorzystaniem translatorów – czy to dobry pomysł?

Przede wszystkim nie należy z góry przekreślać takiego rozwiązania. O tłumaczeniach online za pomocą translatorów powiedziano już wiele złego, a w Internecie można znaleźć wiele przykładów niefortunnie przetłumaczonych wyrażeń. Nie oznacza to jednak, że nie należy w ogóle z nich korzystać. Translator może być niezastąpiony, gdy chodzi o szybkie przetłumaczenie tekstu na własne potrzeby – podczas lektury informacji na zagranicznej stronie internetowej, wakacji za granicą czy rozmowy z obcokrajowcem.

Tam jednak, gdzie kluczowe znaczenie ma jakość przekładu, warto zamiast tłumaczeń online wybrać usługi wykonywane przez biuro tłumaczeń. Dzięki temu można nie tylko uniknąć błędów językowych wynikających na przykład z użycia słów o podwójnym znaczeniu, ale także zadbać o właściwy styl i dopasowanie do kontekstu.

Specjalizacja tłumaczy języka angielskiego

Dobre biuro tłumaczeń to wcale nie takie, które podejmuje się realizacji wszystkich możliwych zleceń. W branży tłumaczeniowej szczególnie ceniona jest specjalizacja. Angielski ma oficjalny lub półoficjalny status w 60 krajach świata, posługuje się nim ponad 1,2 miliarda ludzi, a to oznacza miliony dokumentów, dzieł literackich i naukowych, materiałów marketingowych i innych treści tworzonych w tym języku. Trudno oczekiwać, by tłumacz języka angielskiego był w stanie zajmować się każdym ich rodzajem. Dzięki specjalizacji w danym obszarze może wykonywać profesjonalne tłumaczenia, wymagające wiedzy fachowej: medyczne, prawnicze, ekonomiczne czy marketingowe. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych wiążą się z koniecznością poznania słownictwa charakterystycznego dla branży i stałego poszerzania swoich kompetencji językowych.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas