Tłumaczenia budowlane – kiedy będą Ci potrzebne?

Tak jak nie stawia się budynku, zaczynając od ostatniego piętra, tak mało która firma budowlana zaczyna od realizacji dużych inwestycji za granicą. Gdy jednak podstawy są zbudowane – firma ma doświadczenie we własnym kraju, a potem mieście, można sięgać wyżej. Współpraca z zagranicznymi podmiotami lub start w przetargach w innych krajach to ważny etap w rozwoju. Aby zakończył się sukcesem, warto dobrze przygotować się do inwestycji pod kątem dokumentacji. Z jakich tłumaczeń budowlanych korzystają firmy działające na arenie międzynarodowej?

Rodzaje dokumentów tłumaczonych w branży budowlanej

Wykonując tłumaczenia w Krakowie, spotykamy się z bardzo różnymi zleceniami od klientów z branży budowlanej. Tłumaczone treści to nie tylko to, co wiąże się z przygotowywaniem dokumentacji budowlanej czy kosztorysów.

Jakie zlecenia od firm z branży budowlanej najczęściej otrzymuje nasze biuro tłumaczeń? To przede wszystkim tłumaczenia:

  • dokumentacji potrzebnej do otrzymania pozwolenia na budowę lub złożenia w odpowiedniej instytucji w kraju lub za granicą: kosztorysów, planów zagospodarowania, projektów, licencji budowlanych, protokołów odbioru; często są to tłumaczenia przysięgłe;
  • materiałów potrzebnych podczas budowy: rysunków technicznych, instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej sprzętu budowlanego;
  • dokumentacji potrzebnej do startu w przetargach: danych technicznych projektu, umów, informacji o firmie i jej pracownikach, wykazów zrealizowanych inwestycji;
  • materiałów marketingowych: broszur i katalogów dla inwestorów, stron internetowych firm budowlanych, kart informacyjnych, materiałów drukowanych przeznaczonych na konferencje i spotkania z klientami.

W jakich sytuacjach najczęściej zleca się tłumaczenia budowlane? Coraz częściej zdarza się, że polskie firmy realizują duże inwestycje we współpracy z podmiotami zagranicznymi, działając w ramach konsorcjum. Projekty i dokumentacja mogą być wówczas przygotowywane przez specjalistów z innego kraju i aby mogły być wykorzystane podczas budowy, należy przełożyć je na język polski.

Inną sytuacją, gdy nasze biuro tłumaczeń Kraków jest proszone o tłumaczenia dla budownictwa, jest realizacja inwestycji za granicą przez polski podmiot. Aby firma mogła startować w przetargu, ubiegać się o pozwolenie na budowę czy o odbiór, musi posiadać pełną dokumentację w języku kraju, w którym odbywają się prace. Najczęściej wykonujemy wówczas na bieżąco tłumaczenia w Krakowie, przekazując pracującemu za granicą klientowi potrzebne na danym etapie dokumenty.

Jakie kompetencje są potrzebne, by zajmować się tłumaczeniami dla budownictwa?

Czy najlepszym tłumaczem zajmującym się dokumentami budowlanymi będzie osoba o wykształceniu kierunkowym? A może taka, która pracowała w branży budowlanej? Żaden z tych warunków nie jest konieczny, ważne natomiast, by powierzać tłumaczenia budowlane specjaliście, który dobrze zna nie tylko terminologię, ale również przepisy związane z budownictwem i ma odpowiednią wiedzę techniczną.

Wykonywanie tłumaczeń dla budownictwa wymaga również pewnych kompetencji osobistych. Profesjonalny tłumacz powinien być osobą, która wykonuje swoją pracę szczególnie skrupulatnie, zwraca uwagę na szczegóły, pilnuje, by odpowiednio przetłumaczyć jednostki miary i nie popełniać błędów, które mogłyby mieć wpływ na projekt.

W jaki sposób bazy terminologiczne wspomagają wykonywanie tłumaczeń budowlanych?

Oferując tłumaczenia w Krakowie dla branży budowlanej, nie opieramy się wyłącznie na naszej wiedzy i doświadczeniu. Nawet najlepszy tłumacz korzysta z nowych technologii, które ułatwiają mu pracę. W przypadku tłumaczeń dla budownictwa są to tak zwane bazy terminologiczne. To system, w którym zbiera się charakterystyczne dla danej branży czy firmy określenia. Biuro tłumaczeń samodzielnie wprowadza słownictwo do bazy, by później móc korzystać z niego w trakcie przekładania kolejnych dokumentów. Dzięki korzystaniu z baz terminologicznych można tłumaczyć szybciej, a jednocześnie zapewnić spójność tłumaczonych materiałów i uniknąć błędów związanych z terminologią budowlaną.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas