Kiedy przyda się nam tłumacz przysięgły?

Gdyby zadać przypadkowej osobie na ulicy pytanie o tłumaczenie przysięgłe, pewnie odpowiedziałaby intuicyjnie, że jest to tłumaczenie wyższe rangą od zwykłego. Pewnie wspomniałaby jeszcze o większej dokładności i staranności takiego tłumaczenia, być może dodałaby coś o wysokich kompetencjach tłumacza. I właściwie miałaby rację – z tym że tłumaczenia przysięgłe są czymś więcej.

Tu nie chodzi o jakość pracy – a przynajmniej nie tylko. Rzeczywiście, tłumaczenie uwierzytelnione (bo taka jest prawidłowa nazwa) powinno wyróżniać się wiernością i dokładnością przekładu, a biuro tłumaczeń powinno do tego zadania wybierać osoby kompetentne, z doświadczeniem w danej dziedzinie. Tłumaczenia uwierzytelnione jednak wiążą się jeszcze z czymś innym.

Spis treści:

Tłumacz przysięgły

Przede wszystkim tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową za wykonywane tłumaczenie. W przypadku rażących błędów i niedopatrzeń mogą zostać wobec niego wyciągnięte konsekwencje prawne. To tłumacz zatrudniony przez biuro tłumaczeń poświadcza, że przełożony tekst jest zgodny z oryginałem.

Tłumacz przysięgły jest specjalistą, który nie tylko opanował w doskonałym stopniu język obcy i sztukę przekładu, ale przede wszystkim – posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Takie uprawnienia zdobywa się, zdając egzamin państwowy. Dodatkowo tłumacz przysięgły języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka obcego powinien mieć tytuł magistra oraz być osobą niekaraną.

Jak w praktyce wykonuje się tłumaczenia przysięgłe Kraków? Dla klienta zlecającego pracę proces ten przebiega w zasadzie bez większej różnicy w porównaniu z tłumaczeniami zwykłymi. Tłumacz wykonujący tłumaczenia uwierzytelnione dokonuje przekładu wszystkich elementów dokumentu, także takich jak np. pieczęcie, podpisy, adnotacje. Swoją pracę poświadcza podpisem na każdej stronie oraz własną pieczęcią. Do dokumentu dodaje się także tzw. formułę poświadczającą.

Jakie rodzaje dokumentów powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Takim tłumaczeniom podlegają wszystkie dokumenty, które mają moc prawną. W praktyce są to teksty wykorzystywane do celów urzędowych, a także w sądach czy do celów medycznych.

Biuro tłumaczeń Kraków jest często proszone o przekład dokumentów dla osób prywatnych. Takimi dokumentami są najczęściej:

 • akty notarialne: umowy kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny
 • dokumenty związane ze stanem cywilnym: akty urodzenia, zgonu, małżeństwa
 • dokumentacja procesowa i pisma sądowe
 • umowy: o pracę, bankowe i inne
 • dokumenty samochodowe
 • dokumentacja medyczna
 • dyplomy ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa.

Tłumaczenia uwierzytelnione są powszechne także w świecie biznesu. W ten sposób tłumaczy się między innymi:

 • statuty spółek
 • umowy pomiędzy firmami
 • zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • wyroki sądowe
 • odpisy z rejestru przedsiębiorców lub rejestru spółek.

Tłumaczenie przysięgłe ustne – kiedy jest potrzebne?

Oprócz standardowych tłumaczeń, w Krakowie tłumaczom z naszego biura zdarza się również zajmować tłumaczeniami ustnymi. Są sytuacje, które wymagają obecności tłumacza przysięgłego – należą do nich:

 • Procesy sądowe, w których składa zeznania lub jest przesłuchiwana osoba nieznająca języka polskiego. Wówczas tłumacz przysięgły języka angielskiego lub innego przekłada jej wypowiedź oraz pytania sędziego bądź pełnomocników stron.
 • Zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy obywatelem polskim a obcokrajowcem.
 • Odczytanie aktów notarialnych w przypadku, gdy któraś ze stron nie posługuje się językiem polskim.

Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą m.in.:

Zadzwoń do nas

Napisz do nas