Złożoność tłumaczeń prawniczych

Tłumaczenia prawnicze to zdecydowanie nie propozycja dla osób, które mają romantyczną wizję zawodu tłumacza: pracę z wybitną literaturą, którą można po raz pierwszy przedstawić polskiemu czytelnikowi, bycie częścią niezwykłego świata sztuki.

Rzeczywistość tłumaczy tekstów prawniczych jest znacznie bardziej prozaiczna, co nie oznacza bynajmniej, że ich praca nie jest potrzebna. Wręcz odwrotnie – dokumenty przetłumaczone starannie i zgodnie ze sztuką przekładu mogą decydować o wielu życiowych kwestiach: wygranej w sądzie, uznaniu odwołania czy sprawach związanych z życiem prywatnym.

Dobry tłumacz tekstów prawniczych wie, jaka ciąży na nim odpowiedzialność i jak ważna jest w jego przypadku wiedza specjalistyczna. Teksty prawnicze rządzą się swoimi prawami, jeśli chodzi o treść i formę i nikt, kto nie miał z nimi wcześniej do czynienia, nie będzie w stanie wiernie oddać tego w innym języku. Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się nasze biuro tłumaczeń w Krakowie, tłumacząc tego typu dokumenty?

Czym są tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczenia prawnicze Kraków są zaliczane do kategorii tłumaczeń specjalistycznych, przy których konieczne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy, często na poziomie akademickim. Zlecenia, które najczęściej wykonuje nasze biuro tłumaczeń w Krakowie, dotyczą dokumentów urzędowych, umów handlowych, aktów notarialnych, aktów stanu cywilnego (urodzenia, zgonu, małżeństwa), dyrektyw i norm prawnych. Oprócz tłumaczeń prawniczych wyróżnia się jeszcze tłumaczenia prawne – obejmują one takie dokumenty, jak akty prawne (ustawy, uchwały, rozporządzenia).

W przypadku niektórych dokumentów prawniczych konieczne jest, by zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ale nie jest to normą. Tłumaczenia przysięgłe wykonuje się wtedy, gdy tekst ma mieć moc urzędową – potrzebny jest do akt sprawy w sądzie, do przedstawienia w urzędzie czy innej instytucji.

Wyzwania towarzyszące pracy tłumacza tekstów prawniczych

Oferując tłumaczenia w Krakowie, współpracujemy z osobami specjalizującymi się w zleceniach związanych z dokumentami prawniczymi. Jakie są ich doświadczenia, jeśli chodzi o trudności w tłumaczeniu tego typu tekstów?

Wierność tłumaczeń prawniczych

Praca z tekstami z zakresu prawa wymaga zachowania szczególnej precyzji. Nie ma tu miejsca na swobodną interpretację i odbieganie od oryginału. W tłumaczeniach prawniczych nie chodzi o odzwierciedlenie ogólnego sensu przekazu, ale o dokładne przedstawienie stanu rzeczy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego, przy którym biuro tłumaczeń Kraków ponosi odpowiedzialność zawodową za swoją pracę, ale dokładność i uważność są wymagane przy realizacji każdego zlecenia.

Słownictwo, składnia i interpunkcja typowe dla tekstów prawniczych

Czytanie tekstów z dziedziny prawa nie należy raczej do przyjemnych doświadczeń – zdecydowanie nie jest to miła lektura do poduszki. W tego typu dokumentach normą jest to, co w innych przypadkach uznane byłoby za błędy składniowe, stylistyczne czy interpunkcyjne. Nawet laik może zauważyć, że zdania w języku prawniczym budowane są nieco inaczej, że nie stosuje się tam synonimów, ale precyzyjnie nazywa osoby, przedmioty i zjawiska.

Konieczność znajomości systemów prawnych

Przekładem tekstów prawniczych powinna zawsze zajmować się osoba, która posiada szeroką wiedzę z tej dziedziny. To tłumaczenia specjalistyczne, przy których ogólna znajomość języka to za mało. Konieczna jest tu także biegła znajomość systemów prawnych obu krajów. Umowy, akty prawne i inne dokumenty różnią się od siebie nie tylko pod względem językowym. Różnice wynikają także z innych przepisów regulujących formę tych dokumentów. Oferując tłumaczenia w Krakowie, zawsze zwracamy uwagę na to, by nasza praca nie polegała na słownikowym przekładzie tekstu, ale uwzględniała analizę prawną. Wykonując tłumaczenia z zakresu prawa dla naszych klientów, śledzimy także na bieżąco zmiany w przepisach polskich i zagranicznych.

Tłumacz: prawnik czy lingwista?

A może jedno i drugie jednocześnie? Tłumaczenia specjalistyczne często są wykonywane przez osoby z wykształceniem językowym i ukończonym drugim kierunkiem studiów – w tym przypadku na wydziale prawa. Pomocna może być także wiedza z zakresu administracji czy stosunków międzynarodowych. To, czego należy oczekiwać od osoby specjalizującej się w pracy z tekstami prawniczymi, to sumienność, zdolności analityczne, dokładność. Taki zestaw cech, w połączeniu z wiedzą fachową, daje gwarancję, że przekład będzie wierny i zgodny z oryginałem.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas