Tłumaczenie dyplomu – o czym należy pamiętać?

Oxford, Yale, a może Harvard? Nie zawsze trzeba mierzyć tak wysoko – tłumaczenie dyplomu wyższej uczelni przydaje się także w innych sytuacjach, gdy planuje się karierę naukową lub zawodową za granicą. W przypadku niektórych uczelni absolwenci otrzymują dyplom i suplement do dyplomu przetłumaczone na język angielski, nie jest to jednak standardem. Jakość tłumaczenia dyplomu na angielski pozostawia często wówczas wiele do życzenia. Jeśli chcemy już na etapie rekrutacji na studia doktoranckie czy do wymarzonej firmy budować swój profesjonalny wizerunek, lepiej powierzyć to zadanie specjalistom.

Kiedy wykonuje się tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów?

Tłumaczenia dokumentów (przeważnie dyplomu i suplementu do dyplomu) dokonuje się najczęściej w dwóch przypadkach: gdy absolwent zamierza kontynuować naukę na uczelni za granicą lub gdy ubiega się o zatrudnienie w zagranicznej firmie. Dyplom w języku angielskim będzie potrzebny zarówno w przypadku, gdy rozpoczyna się studia inżynierskie, magisterskie, jak i doktoranckie.

Jeśli chodzi o tłumaczenie dyplomu na potrzeby zawodowe, nie zawsze jest to konieczne już na etapie rekrutacji. Jeśli wymaga się tłumaczenia dyplomu na angielski, pracodawca przeważnie informuje o tym w ogłoszeniu. Za granicą jednak, w dużo większym stopniu niż w Polsce, stawia się nie na wykształcenie, ale na konkretne umiejętności. Może się zdarzyć, że przez cały czas trwania procesu rekrutacyjnego nikt nie zapyta kandydata o przedmioty, których uczył się na studiach. Przetłumaczony na język obcy dyplom powinien jednak znaleźć się w dokumentacji każdego nowo zatrudnionego pracownika.

Jakie dokumenty tłumaczy się najczęściej?

Każda osoba kończąca studia otrzymuje dyplom – dokument ze zdjęciem, drukowany na ozdobnym papierze, zawierający informacje o ukończonym kierunku studiów i uzyskanym tytule zawodowym. Jego uzupełnieniem jest suplement, w którym przedstawione są szczegóły edukacji studenta, przede wszystkim nazwy i zakres przedmiotów kierunkowych oraz uzyskane oceny.

Większość uczelni zagranicznych wymaga tłumaczenia dokumentów w całości – dyplomu oraz suplementu.

Czy tłumaczenie dyplomu musi być tłumaczeniem przysięgłym?

To, czy dokument musi zostać przetłumaczony przez osobę z uprawnieniami tłumacza przysięgłego, zależy od jego przeznaczenia. Jeśli dyplom i suplement mają zostać wykorzystane do rekrutacji na uczelnię wyższą, powinny mieć status dokumentów urzędowych. Oznacza to, że tłumaczenia pisemne muszą być wykonane ze szczególną starannością, jeśli chodzi o zachowanie wierności z oryginałem. Ich prawdziwość musi być poświadczona pieczęcią tłumacza przysięgłego. Takie usługi świadczy większość firm w dużych miastach – niemal każde biuro tłumaczeń w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Trójmieście, a także nasze biuro tłumaczeń Kraków.

Jeśli dyplom ma być przetłumaczony na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracy, można zlecić zwykłe tłumaczenie, bez poświadczenia tłumacza przysięgłego. Takie dokumenty są wykorzystywane tylko wewnętrznie, w ramach firmy i nie mają wartości urzędowej.

Tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów a nostryfikacja

Dzięki temu, że Polska jest członkiem UE i przystąpiła do tzw. Procesu Bolońskiego, dyplomy polskich uczelni wyższych są uznawane w innych krajach członkowskich. Aby kandydować na zagraniczne uniwersytety, wystarczy dokonać tłumaczenia dokumentów w wybranym biurze tłumaczeń w Warszawie, Krakowie lub innym mieście.

Inaczej sprawa wygląda, gdy student chce kontynuować edukację w pozostałych krajach, na przykład w USA, Kanadzie czy Australii. Wówczas oprócz tłumaczenia dyplomu na angielski konieczna będzie jego nostryfikacja. Jest to uznanie ważności dokumentu i ustalenie jego polskiego odpowiednika. Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie (w Polsce posiadające kategorię A+, A lub B). Podobna zasada obowiązuje także dla dyplomów osób z zagranicy, które chcą studiować lub pracować w Polsce.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas