Tłumaczenia uwierzytelnione online – jak zlecić je w dobie „social distancing”?

Świat w ostatnich miesiącach stał się nieco bardziej „online” niż dotychczas: do sieci przeniosła się praca, zakupy, szkolenia, a niekiedy także spotkania towarzyskie. I choć nie wszystkim odpowiada taka forma, to jednak ma ona wiele plusów. W świecie tłumaczeń także sporo się zmienia – klienci coraz częściej pytają o możliwość wysyłania zleceń przez internet, także jeśli chodzi o tłumaczenia uwierzytelnione.

Spis treści:

Tłumaczenia przysięgłe online – korzyści

Na początek – kilka informacji na temat tego, czym właściwie są tłumaczenia przysięgłe (to potoczna nazwa, formalnie są to tłumaczenia uwierzytelnione). To wszystkie rodzaje dokumentów, które muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego – osobę, która zdała egzamin państwowy i posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Tłumacz przysięgły opatruje przetłumaczony tekst swoją pieczęcią, przez co jest on uznawany przez urzędy i inne instytucje.

Tłumaczenia uwierzytelnione Kraków to dokumenty dużej wagi, często są to tłumaczenia prawne czy medyczne. Czy można bez obaw zlecać je online? Tak, a płynących z tego korzyści jest naprawdę dużo. Po pierwsze, zyskujemy czas: nie musimy umawiać się na konkretną godzinę, dojeżdżać do biura, szukać miejsca do parkowania. Po drugie, zyskujemy dostęp do szerokiego grona specjalistów. Nie musimy ograniczać się do tłumaczy pracujących w naszym mieście, a do naszej dyspozycji są osoby z całego kraju, także specjalizujące się w tłumaczeniu danego rodzaju dokumentów. Warto też wspomnieć o czymś jeszcze: zlecanie tłumaczeń przysięgłych online to większe bezpieczeństwo dla obu stron i możliwość zachowania dystansu społecznego.

Tłumaczenia online: jak to zrobić w praktyce?

Proces przekazywania zlecenia tłumaczowi jest dość prosty. Najczęściej przesyła się skan dokumentu pocztą elektroniczną. Tłumaczenie zeskanowanego dokumentu jest wystarczające dla większości urzędów w Polsce. Ważne jest, by tekst dokumentu był czytelny, by na skanie znajdowały się wszystkie strony oraz by plik miał format, który tłumacz przysięgły będzie mógł łatwo odczytać (np. JPG lub PDF).

Dlaczego wycena jest tak ważna?

Po otrzymaniu tekstu do przetłumaczenia biuro najczęściej dokonuje wyceny. Usługa jest bezpłatna i warto z niej skorzystać. Dzięki temu klient wie dokładnie, z jakim kosztem musi się liczyć, a tłumacz przysięgły zapoznaje się z tekstem i może oszacować, w jakim czasie może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione.

Tłumaczenie gotowe – co dalej?

To, w jaki sposób przetłumaczony tekst trafia do klienta, zależy od rodzaju dokumentu i od wymogów urzędowych. Niektóre tłumaczenia prawne, dyplomy czy zaświadczenia mogą być dostarczane do określonych instytucji w formie skanów. Wówczas cały proces odbywa się znacznie szybciej – tłumacz wysyła po prostu do klienta skan tłumaczenia opatrzonego podpisem i pieczęcią. Co jednak w sytuacji, gdy wymagany jest dokument w formie papierowej? Wówczas tłumaczenia przysięgłe online zleca się standardowo, ale biuro tłumaczeń Kraków odsyła je do klienta pocztą lub kurierem. Wcześniej może mu przesłać skan tłumaczenia do wglądu.

Inną formą bezpiecznego dostarczenia tłumaczenia do klienta jest opatrzenie go cyfrowym podpisem kwalifikowanym. Niestety, polskie urzędy nie akceptują jeszcze tak poświadczonych tłumaczeń (choć organizacje branżowe tłumaczy starają się, by to się zmieniło), ale w przypadku, gdy klient wysyła dokumenty za granicę lub zleca tłumaczenia przysięgłe online w celach innych niż urzędowe, może skorzystać z tej możliwości.

Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą m.in.:

 

Zadzwoń do nas

Napisz do nas