Obsługa sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa

W dn. 27 stycznia 2018 r. nasze biuro tłumaczeń w Krakowie wspomagała językowo i technicznie odbywające się w Zakopanem cykliczne sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa pt. „Rynek gazu w Polsce w roku 2018 – kierunki rozwoju i wyzwania”. 

Wydarzenie poświęcone było polityce energetycznej Polski oraz skutecznej dywersyfikacji kierunków importu gazu. Omawiano sytuację na rynku gazu LNG na świecie i jej wpływ na polski rynek, mechanizmy funkcjonowania tego rynku, jego potencjał rozwojowy, a także prognozy na przyszłość.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Elżbieta Piskorz, dyrektor departamentu ropy i gazu w Ministerstwie Energii, czy Ireneusz Łazor, dyrektor Biura PGNiG SA w Londynie.

W dyskusjach panelowych uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni i firm z sektora gazowniczego, a dotyczyły one np. problemu walki ze smogiem, rozwoju infrastruktury gazowej i jej przepustowości, korzyści wynikających z wejścia Polski na rynek LNG, wyzwań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury przesyłowej i pojemności magazynowych. 

Nasza firma zapewniła tłumaczenie kabinowe w zakresie języka angielskiego dla uczestników konferencji oraz dostarczyła sprzęt do tłumaczeń symultanicznych wraz z pełną obsługą techniczną.

 

 

Polecamy także zapoznanie się z naszą ofertą:

 

Zadzwoń do nas

Napisz do nas