Kiedy potrzebujemy tłumaczenia uwierzytelnionego?

Tłumaczenie przysięgłe – brzmi poważnie, a może nawet budzi respekt. Tak naprawdę nie ma się jednak czego obawiać. Ten rodzaj tłumaczeń jest bliżej życia codziennego, niż nam się niekiedy wydaje. W jakich sytuacjach w życiu prywatnym i zawodowym mogą być potrzebne usługi tłumacza przysięgłego?

Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Jest to szczególny rodzaj tłumaczeń, które mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Aby zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego, trzeba zdać egzamin państwowy i spełniać podstawowe warunki (obywatelstwo polskie lub kraju UE/EFTA, niekaralność, wykształcenie wyższe magisterskie i inne).

Nie każdy tłumacz stara się o zdobycie uprawnień do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych – niektórzy wolą poszerzać swoją wiedzę w danej dziedzinie i zajmować się tłumaczeniami specjalistycznymi. Usługi tłumaczy przysięgłych są jednak dość popularne. Niemal każde biuro tłumaczeń współpracuje z osobami posiadającymi takie uprawnienia.

Pomiędzy tłumaczeniami zwykłymi a uwierzytelnionymi istnieje kilka różnic:

  • Zastosowanie: tłumaczenia uwierzytelnione w Krakowie wykonujemy w sytuacjach, gdy dokument ma mieć tzw. moc urzędową. Klienci proszą nas o usługi tłumaczeniowe w przypadku, gdy załatwiają sprawy w urzędzie, sądzie, banku czy innej instytucji. Tłumaczenia zwykłe mają bardzo szeroki zakres – zalicza się do nich tłumaczenia specjalistyczne Kraków: medyczne, z dziedziny prawa czy ekonomii, ale również przekłady książek, artykułów, treści internetowych.
  • Odpowiedzialność tłumacza: wykonując tłumaczenia w Krakowie, zawsze dbamy o to, by zlecenie zostało wykonane z należytą starannością. W przypadku tłumaczeń przysięgłych jest to szczególnie ważne – zgodnie z prawem tłumacz ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę. W przypadku popełnienia poważnego błędu może zostać ukarany przez specjalną komisję zawodową.
  • Zakres tłumaczenia: w przypadku tłumaczeń zwykłych to, jakie elementy dokumentu zostaną przetłumaczone, zależy od ustaleń pomiędzy biurem tłumaczeń a klientem. Tłumaczenia uwierzytelnione Kraków rządzą się z kolei swoimi prawami: poza treścią zasadniczą tłumacz przysięgły musi zwrócić uwagę na takie elementy, jak przypisy, pieczęcie, dopiski ręczne.
  • Forma tłumaczenia: podczas gdy tłumaczenia zwykłe można w całości wykonać online, bez konieczności drukowania papierowych dokumentów, w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych sprawa nie jest już taka prosta. Niektóre urzędy wymagają tzw. tłumaczenia z papierowego oryginału. W Polsce większość instytucji nie uznaje też jeszcze podpisu tłumacza w formie elektronicznej. Na dokumencie przełożonym przez tłumacza przysięgłego powinny zawsze znaleźć się takie elementy, jak jego pieczęć i podpis.

Czy tłumaczenia przysięgłe mają wyższą jakość niż zwykłe?

Choć tłumacz przysięgły powinien wykonywać swoją pracę szczególnie starannie, a za jakość przekładu ponosi odpowiedzialność zawodową, nie oznacza to wcale, że tłumaczenia przysięgłe Kraków mają wyższą jakość niż inne. Gdy klientowi zależy na wysokiej jakości, wystarczy, że znajdzie biuro tłumaczeń specjalizujące się w danej dziedzinie. Bywa, że osoba wykonująca od lat tłumaczenia specjalistyczne poradzi sobie ze zleceniem lepiej niż tłumacz przysięgły, który nie miał wcześniej do czynienia z danym rodzajem dokumentów.

Kiedy tłumaczenia uwierzytelnione mogą być potrzebne w życiu prywatnym?

Przyjmując zlecenia na tłumaczenia w Krakowie, najczęściej mamy do czynienia z różnego rodzaju dokumentami urzędowymi. Osoby z zagranicy lub wyjeżdżające za granicę potrzebują tłumaczeń aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu. Często tłumaczymy również umowy kupna lub najmu mieszkania, dokumenty samochodowe, akty notarialne. Wiele zleceń od naszych klientów dotyczy spraw związanych z pracą lub nauką za granicą – wówczas potrzebne są przetłumaczone dyplomy, umowy o pracę, świadectwa, certyfikaty.

Tłumaczenia przysięgłe w biznesie

Nasze biuro tłumaczeń Kraków współpracuje na stałe z wieloma firmami, które regularnie potrzebują tłumaczeń przysięgłych. W świecie biznesu często tłumaczy się umowy spółek, umowy handlowe, zaświadczenia z ZUS, Urzędów Skarbowych i innych instytucji, odpisy z rejestrów przedsiębiorców czy rejestrów spółek, wyroki sądowe. W praktyce każde przedsiębiorstwo, które działa na rynku międzynarodowym lub zamierza to robić, potrzebuje nie tylko tłumaczeń specjalistycznych, ale również przysięgłych.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas