Jak wygląda proces tłumaczenia? Proces tłumaczenia krok po kroku

Ile czasu potrzebuje internetowy translator, by przełożyć tekst na inny język? Dzieje się to błyskawicznie: wystarczy wprowadzić tekst, a po chwili jego tłumaczenie jest gotowe. Żadne biuro tłumaczeń nie jest w stanie wykonać swojej pracy tak szybko. Na tłumaczenie warto jednak poczekać. Starannie zaplanowana praca, obejmująca przygotowanie, weryfikację i inne etapy, daje efekt w postaci wiernego i poprawnego tłumaczenia dokumentów.

Etapy tłumaczenia dokumentów – jak robią to profesjonaliści?

Każdy profesjonalny tłumacz języka angielskiego ma wykształcony swój styl pracy. Pewne elementy warsztatowe są jednak wspólne dla większości z nich. Oczywiście, tłumaczenia ustne i pisemne różnią się pod względem etapów koniecznych do ich realizacji.

Tłumaczenia pisemne krok po kroku

Zapoznanie się z tekstem i jego analiza

Gdy biuro tłumaczeń otrzymuje tekst od klienta, w pierwszej kolejności konieczne jest przypisanie go do odpowiedniej osoby. Po zapoznaniu się z dokumentem można stwierdzić, jakie kompetencje będą potrzebne przy jego tłumaczeniu. Część z osób zlecających nam tłumaczenia w Krakowie potrzebuje usług tłumacza-specjalisty: znającego zagadnienia prawa, medycyny czy innych dziedzin.

W przypadku zleceń od klientów biznesowych (tłumaczenia instrukcji, umów, materiałów marketingowych) zapoznajemy się także z innymi dostarczonymi przez nich materiałami, sięgamy do glosariuszy, czyli zbiorów fachowej terminologii, często korzystamy także z wcześniejszych tekstów.

Po zapoznaniu się z tekstem tłumacz może oszacować czas potrzebny na realizację i przedstawić wycenę klientowi.

Realizacja tłumaczenia

Proces tłumaczenia polega w pewnym sensie na dekodowaniu i kodowaniu. Tłumacz najpierw odczytuje (dekoduje) treść w jednym języku, by następnie przełożyć ją (zakodować) na inny język. Tłumacz języka angielskiego (lub innego) musi pamiętać przy tym o kilku ważnych kwestiach: zachowaniu poprawności językowej, używaniu adekwatnego pod względem stylu słownictwa, dostosowaniu treści do wymagań klienta.

Weryfikacja

Nawet doświadczony tłumacz języka angielskiego może popełniać błędy i nie należy mieć mu tego za złe. Dużym uchybieniem byłoby natomiast pominięcie etapu weryfikacji w jego pracy. Niemal każde biuro tłumaczeń (także nasze biuro tłumaczeń Kraków) przeprowadza ją dwuetapowo: w pierwszej kolejności tłumacz, który wykonywał zlecenie, dokładnie czyta tekst i eliminuje błędy. W drugiej kolejności weryfikacja jest przeprowadzana przez innego tłumacza.

Formatowanie tekstu, ewentualnie inne usługi

Przekazywany klientowi dokument powinien być odpowiednio sformatowany: musi mieć spójną czcionkę, być wyrównany, w przypadku klientów biznesowych często należy go dostosować do wytycznych identyfikacji wizualnej firmy.

Niektórzy klienci zlecający nam tłumaczenia w Krakowie proszą również o wykonanie usług dodatkowych. Tłumaczenia dokumentów specjalistycznych (tak jak tłumaczenia instrukcji, literatury fachowej, dokumentacji technicznej) wymagają niekiedy skonsultowania treści z ekspertem z danej dziedziny. Zdarza się również, że na życzenie klienta przeprowadzamy dodatkową korektę lub przygotowujemy plik do druku.

Przekazanie tekstu klientowi

To szczególnie ważny moment w procesie tłumaczenia angielskiego czy na inne języki. Dopiero po tym, jak klient zapozna się z tłumaczeniem, można ocenić, czy praca została wykonana właściwie. To on stwierdza, czy tłumaczenie jest wierne w stosunku do oryginału, czy jest zrozumiałe i zgodne z oczekiwaniami.

Tłumaczenia ustne krok po kroku

W przypadku tłumaczeń ustnych przebieg będzie zależał od rodzaju tłumaczenia:

  • Tłumaczenia ustne symultaniczne: odbywają się w czasie rzeczywistym – tłumacz na bieżąco przekłada tekst mówcy i prezentuje go odbiorcom. Tłumaczony tekst nie musi być idealnie wierny oryginałowi, dopuszczalne są zmiany, a najważniejsze jest to, by słuchacze zrozumieli treść przemówienia. Specyfika tego rodzaju tłumaczeń powoduje, że tłumacz nie ma możliwości przygotować się z wyprzedzeniem do pracy.
  • Tłumaczenia ustne konsekutywne: w tym rodzaju tłumaczenia tłumacz „zbiera” informacje z przemówienia w większe bloki i tłumaczy je zbiorczo, przekazując ich esencję odbiorcom. W momencie, gdy tłumacz prezentuje tekst w innym języku, mówca robi przerwę w swojej wypowiedzi. Inaczej niż w przypadku tłumaczeń symultanicznych, tłumacz języka angielskiego na bieżąco sporządza notatki.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas