Jak przetłumaczyć dokument prawniczy?

Jaki jest koszt tłumaczenia dokumentów prawniczych? Historia zna przypadek, gdy taka usługa kosztowała firmę… milion dolarów. To zdarzenie znane jest jako „Million dollar comma”, a suma ta wynikała z błędu w tłumaczeniu umowy pomiędzy kontrahentami. To pokazuje, jak ważne jest powierzenie tłumaczenia tekstów prawniczych kompetentnej osobie, która wykona usługę zgodnie ze sztuką.

Tłumaczenia specjalistyczne – prawnicze: jakie rodzaje tekstów są do nich zaliczane?

Biura tłumaczeń najczęściej stosują różne nazewnictwo dla aktów prawnych (konstytucji, ustaw, rozporządzeń) oraz innych tekstów pisanych językiem prawa. Pierwszy rodzaj to tłumaczenia prawne, drugi – prawnicze. W praktyce tłumacz w Krakowie czy innym mieście rzadko spotyka się ze zleceniami dotyczącymi ustaw czy dyrektyw. Klienci najczęściej proszą o przetłumaczenie dokumentów: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, różnego rodzaju umów, aktów notarialnych, pism sądowych. Warto wiedzieć, że do tekstów prawniczych zaliczane są także podręczniki, prace naukowe i artykuły z tej dziedziny.

Czy tłumaczenia dokumentów prawniczych może wykonywać każdy tłumacz?

Tłumaczenia prawnicze często są utożsamiane z tłumaczeniami przysięgłymi – uwierzytelnionymi. W rzeczywistości dokumenty nie zawsze muszą być przekładane przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to tylko tych przypadków, gdy mają one mieć moc urzędową i być wykorzystane w sądzie, banku czy urzędzie. Czy to oznacza, że tłumaczenia dokumentów prawniczych może wykonywać dowolne biuro tłumaczeń? Jeśli klientowi zależy na jakości usługi (a tak przeważnie jest w przypadku tekstów prawniczych), powinien poszukać osoby, która specjalizuje się w przekładach tego rodzaju dokumentów. Tłumaczenia prawnicze są traktowane jako tłumaczenia specjalistyczne, czyli takie, przy których ważna jest – oprócz znajomości języka obcego – wiedza z dziedziny, której dotyczy tekst. Szukając tłumacza w Krakowie do wykonania takiej usługi, warto wybrać osobę pracującą z danym rodzajem dokumentów: regulaminów dla sklepów internetowych, dokumentów rejestracyjnych samochodów sprowadzanych z zagranicy czy umów spółek handlowych. Dzięki doświadczeniu tłumacza usługa może zostać wykonana szybciej i bez ryzyka błędu.

Na co należy zwrócić uwagę, wykonując tłumaczenia prawnicze?

Język prawa rządzi się swoimi… prawami. Dostrzeże to nawet laik czytający dowolny tekst prawniczy: zdania mają charakterystyczną składnię, a dokumenty są naszpikowane specjalistycznym słownictwem, którego znaczenie jest często nieco inne niż w języku potocznym. Z tego powodu tłumacz zajmujący się tego rodzaju tekstami powinien szczególnie zwrócić uwagę na to, by przekład był w jak największym stopniu wierny oryginałowi. Mówi się, że język prawa nie jest synonimiczny – oznacza to, że poszczególne słowa nie mogą być zastępowane innymi, o podobnym znaczeniu. Jako biuro tłumaczeń Kraków specjalizujące się między innymi w tłumaczeniach dokumentów prawniczych wiemy, że mogłoby to skutkować zmianą znaczenia całego tekstu. Na blogach tłumaczy prawniczych można znaleźć przykład ze słowami „niepełnoletni/nieletni/małoletni” oraz „wypis/odpis/wyciąg/kopia”. O ile w zwykłym użyciu te słowa mogą być używane zamiennie, to w dokumentach prawniczych należy używać tylko jednego z nich, nawet jeśli miałby ucierpieć na tym styl tekstu.

Staranność w przekładzie dotyczy także kwestii formalnych. Dobry tłumacz w Krakowie wykonujący tłumaczenia specjalistyczne zna systemy prawne kraju, z którego pochodzi dokument i na którego język jest on przekładany. Zdaje sobie sprawę z rozbieżności w nazewnictwie zawodów prawniczych, stanowisk i instytucji oraz tego, że niektóre regulacje prawne nie mają swojego odpowiednika w przepisach innego kraju. Przykładem jest słowo „adwokat”, którego odpowiednika można szukać wśród takich słów jak np. „attorney-at-law” (USA), advocate (Szkocja), barrister (Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia), przy czym w każdym z tych krajów kompetencje osoby pracującej w tym zawodzie są inne.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas