Znaczenie bezbłędnego tłumaczenia medycznego

W życiu bywa czasem równie dramatycznie, co w serialach „Dr House” czy „Chirurdzy”. Szybka diagnoza, błyskawiczna decyzja o zabiegu, zdecydowane ruchy skalpela na sali operacyjnej… Znacznie częściej jednak praca lekarzy wygląda inaczej: to dokładne zapoznawanie się z dokumentacją medyczną pacjenta, czytanie najnowszych publikacji na temat choroby, sprawdzanie informacji dotyczących leków. Tłumaczenie tych dokumentów również wymaga precyzji, nie mniejszej niż ta, z którą wykonuje się skomplikowane zabiegi. I – podobnie jak w ich przypadku – nie ma tu miejsca na pomyłki. Dlaczego bezbłędne tłumaczenia medyczne są tak ważne?

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia medyczne?

Najczęstszym przypadkiem, z jakim spotyka się nasze biuro tłumaczeń, jest leczenie za granicą. Nasi klienci proszą wówczas o wykonanie tłumaczenia dokumentów, które będą potrzebne lekarzowi prowadzącemu. Jest to najczęściej dokumentacja medyczna zgromadzona podczas leczenia w Polsce: historia choroby, wyniki badań, wypisy ze szpitala, opinie medyczne itp.

Inne rodzaje tekstów, które traktuje się jako tłumaczenia medyczne, to między innymi:

  • dokumenty rejestracyjne leków
  • dokumentacja badań klinicznych
  • dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi sprzętu medycznego i laboratoryjnego
  • publikacje naukowe z dziedziny medycyny: artykuły, książki, referaty, raporty
  • certyfikaty medyczne
  • materiały informacyjne dla pacjentów: ulotki, instrukcje stosowania leków czy sprzętu
  • teksty marketingowe – oferty usług prywatnych placówek i lekarzy.

Czy tłumaczenia dokumentów medycznych musi dokonywać tłumacz przysięgły?

W przypadku tłumaczeń tekstów związanych z medycyną szczególnie ważne jest zachowanie szczególnej staranności i zwrócenie uwagi na zgodność przekładu z oryginałem. Można to jednak osiągnąć, korzystając z usług doświadczonej osoby wykonującej tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny medycyny. Nie zawsze musi to być tłumacz przysięgły. Takiego poświadczenia wymaga się wyłącznie wówczas, gdy dokument będzie wykorzystywany w celach urzędowych, na przykład przedstawiany podczas rozprawy sądowej czy w urzędzie zajmującym się orzekaniem o niepełnosprawności. Nasze biuro tłumaczeń Kraków oferuje usługi uwierzytelnionego tłumaczenia języka angielskiego dla dokumentów medycznych.

Tłumaczenia medyczne – zerowy margines błędu

Osoba wykonująca tłumaczenia specjalistyczne Kraków z obszaru medycyny musi mieć świadomość, jaka ciąży na niej odpowiedzialność. O ile w przypadku tekstów marketingowych czy publikacji medycznych błąd w tłumaczeniu może mieć konsekwencje głównie wizerunkowe, to w tłumaczeniu dokumentacji medycznej pacjenta czy dokumentacji leków nie może być miejsca na pomyłki.

Wielu początkującym tłumaczom wydaje się, że język medyczny jest łatwy do tłumaczenia ze względu na obecność uniwersalnych zwrotów z łaciny i greki. Tymczasem wiele z nich to tak zwane „false friends”, czyli słowa, które brzmią podobnie w obu językach, jednak znaczą coś zupełnie innego. Częste w przypadku niedoświadczonych tłumaczy są błędy ortograficzne, składniowe i stylistyczne. Większość lekarzy jest w stanie poradzić sobie ze zrozumieniem dokumentacji pacjenta zawierającej tego typu pomyłki językowe. Jednak w przypadku, gdy tłumaczenie zawiera błędy rzeczowe, mogą one mieć negatywne skutki dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Kompetencje, które powinien posiadać tłumacz medyczny

Tłumaczenia Kraków związane z medycyną to dziedzina wymagająca stałego rozwoju i poszerzania wiedzy. Wyspecjalizowani tłumacze uczą się nie tylko zagadnień językowych, ale są na bieżąco także z nowościami ze świata medycyny czy farmacji. Wielu z nich ma wykształcenie medyczne – są to często lekarze, którzy zaprzestali praktyki w zawodzie, skupiając się na pracy tłumacza. Osoba wykonująca tłumaczenia specjalistyczne z obszaru medycyny powinna wyróżniać się dużą dbałością o szczegóły, umiejętnościami analitycznymi, a także poczuciem odpowiedzialności za swoją pracę.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas