Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe?

Gdy klient zleca wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego, najczęściej szczegóły formalne takich tłumaczeń interesują go w umiarkowanym stopniu. Dla niego liczy się efekt, czyli dokument, który może wykorzystać w urzędzie, sądzie lub banku. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda tłumaczenie przysięgłe, by móc samodzielnie zweryfikować pracę tłumacza. Dokładny wygląd takiego tłumaczenia nie jest ściśle określony ustawą, są jednak elementy, które muszą się na nim koniecznie pojawić, by dokument miał moc urzędową.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe – podstawowe różnice

Wbrew obiegowej opinii, tłumaczenia przysięgłe niekonieczne są dokładniejsze czy lepsze jakościowo od tłumaczeń zwykłych. Podstawową różnicą jest zastosowanie obu rodzajów tłumaczeń. Dokumenty przekładane na inny język przez tłumacza przysięgłego mają moc urzędową, co oznacza, że mogą być używane w sprawach załatwianych w urzędach czy bankach, w procesach sądowych, do dokonywania wpisów do rejestrów spółek. Tłumacz ponosi w takich przypadkach odpowiedzialność zawodową za swoją pracę.

Tłumaczenia uwierzytelnione są tłumaczeniami specjalistycznymi, wymagającymi szerokiej wiedzy tłumacza w zakresie prawa, przepisów urzędowych w obu krajach. Od tłumacza przysięgłego oczekuje się także doskonałej znajomości języka, wykształcenia wyższego i zaświadczenia o niekaralności.

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe? Najważniejsze elementy

Takie tłumaczenie już na pierwszy rzut oka różni się od tłumaczenia zwykłego. Zawiera pieczęć i podpis tłumacza oraz formułę poświadczającą. W formule znajdują się dane o wpisie tłumacza przysięgłego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości (z numerem wpisu), numer tłumaczenia w repertorium oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem (ewentualnie kopią dokumentu, jeśli oryginał nie został okazany).

Tłumaczenia uwierzytelnione powinny również zawierać informację, z jakiego języka zostały wykonane. W naszym biurze tłumaczeń w Krakowie stosujemy zasadę, by zdanie to umieszczać na początku dokumentu.

Zasady obowiązujące tłumaczy przysięgłych

Sam proces wykonywania tłumaczenia przysięgłego także przebiega nieco inaczej niż w przypadku tłumaczeń zwykłych. Tłumacz przysięgły bierze pod uwagę wszystkie elementy dokumentu, także takie jak pieczęcie, godła, przypisy czy tekst dopisany ręcznie. Tłumaczone są treści znajdujące się na stemplach czy pieczęciach, a jeśli element ma formę graficzną (na przykład godło) – jedynie odnotowuje się jego obecność w dokumencie.

Wszystkie tłumaczenia specjalistyczne, a w szczególności przysięgłe, rządzą się pewnymi zasadami formalnymi. Należy do nich na przykład obowiązek umieszczania wszelkich uwag czy komentarzy w nawiasach kwadratowych. Nasze biuro tłumaczeń w Krakowie stosuje tę zasadę na przykład wówczas, gdy fragment tekstu w dokumencie jest nieczytelny, gdy w treści znajdują się skreślenia lub dopiski. Współcześnie pojawiają się one stosunkowo rzadko, ale można się z nimi spotkać, gdy klient przynosi do przetłumaczenia starsze dokumenty, takie jak ręcznie wypisywane akty urodzenia czy zgonu potrzebne w sprawach spadkowych. Tłumacz przysięgły powinien umieszczać wszelkie uwagi bezpośrednio w tekście, jak najbliżej miejsca, którego dotyczą.

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe od strony graficznej? Zasady dopuszczają pewne rozbieżności w stosunku do oryginału, tłumacz przysięgły powinien jednak starać się, by dokument po przetłumaczeniu miał możliwie jak najbardziej podobny układ graficzny.

Czy tłumaczenie uwierzytelnione musi być sporządzane na papierze?

Mówiąc o tym, jak wygląda tłumaczenie przysięgłe, ma się najczęściej na myśli tłumaczenie pisemne. Warto wiedzieć, że istnieją również takie tłumaczenia w formie ustnej. Tłumacz przysięgły musi być obecny na przykład na rozprawie sądowej czy podczas ślubu cywilnego, gdy jedna ze stron nie posługuje się językiem polskim.

W Polsce najczęściej obowiązują tłumaczenia poświadczone na papierze. W wielu krajach Europy urzędy, sądy i banki pozwalają już jednak na przesyłanie tłumaczeń w wersji elektronicznej, potwierdzonej przez tłumacza elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Jeśli przygotowywane dokumenty będą wykorzystywane za granicą, nasze biuro tłumaczeń Kraków może je przesłać klientowi w tej wersji.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas