Ślub z obcokrajowcem – czy potrzebny jest tłumacz przysięgły?

Zawarcie związku małżeńskiego to ogrom emocji, wiele wspomnień na całe życie, a do tego nieco formalności. Gdy w grę wchodzi ślub z obcokrajowcem, emocji i wspomnień jest dokładnie tyle samo, za to formalności – dużo więcej. W urzędach wymaga się tłumaczenia dokumentów potwierdzających tożsamość i stan cywilny osoby z zagranicy, tłumacz powinien być również obecny podczas samej ceremonii zawarcia małżeństwa. Jak przygotować się, gdy planujemy ślub z obcokrajowcem: dokumenty, poszukiwania odpowiedniego tłumacza i inne ważne kwestie – zapraszamy do lektury!

Kiedy wymagana jest obecność tłumacza na ślubie?

Gdy obywatel Polski bierze ślub z osobą z zagranicy, bardzo często w ceremonii uczestniczy tłumacz, który przekłada treść przysięgi małżeńskiej. Jego obecność nie zawsze jest jednak obowiązkowa. Tłumaczenia przysięgłe lub zwykłe (o tym, jaki tłumacz powinien brać udział w uroczystości – za chwilę) podczas ślubu są wymagane tylko wówczas, gdy obcokrajowiec nie posługuje się biegle językiem polskim.

Powyższa sytuacja dotyczy ślubów cywilnych. A co w przypadku małżeństw wyznaniowych lub konkordatowych? Tu reguły są ustalane indywidualnie, najczęściej z księdzem prowadzącym ceremonię. W praktyce, jeśli w uroczystości uczestniczą obcojęzyczni goście, para młoda prosi o tłumaczenie najważniejszych części mszy, przede wszystkim przysięgi małżeńskiej. Nie jest wymagane, by były to tłumaczenia przysięgłe.

Ślub z obcokrajowcem – dokumenty potrzebne przed zawarciem związku małżeńskiego

Przed ceremonią zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest spotkanie pary młodej z urzędnikiem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podczas tego spotkania składa się oświadczenie o woli wstąpienia w związek małżeński. Przedstawia się także niezbędne dokumenty. W przypadku osoby pochodzącej z innego kraju powinny być one przetłumaczone przez tłumacza oferującego przysięgłe tłumaczenia pisemne. To standardowe treści, nie powinno być więc problemu ze znalezieniem osoby, która wykona takie tłumaczenia w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, ale także w mniejszych miastach.

Gdy planujemy ślub z obcokrajowcem, dokumenty, jakie powinniśmy dostarczyć do urzędu, to:

  • akt urodzenia lub jego odpis
  • dokument potwierdzający zdolność do zawarcia związku małżeńskiego lub stwierdzający brak przeszkód dla takiego związku, wydany przez odpowiednik polskiego USC
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • jeśli przyszły małżonek jest wdowcem/wdową lub jest rozwiedziony, konieczne jest przedstawienie aktu zgonu lub dokumentów rozwodowych.

Podczas spotkania urzędnik zadaje przyszłym małżonkom oficjalne pytania o wolę zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli osoba z innego kraju nie zna biegle polskiego, parze powinien towarzyszyć tłumacz przysięgły, który oprócz tłumaczenia dokumentów przełoży treść zadawanych pytań i odpowiedzi. Warto pamiętać, że są to tłumaczenia specjalistyczne i nie każdy tłumacz czuje się dobrze w tej dziedzinie. Najlepiej jest znaleźć osobę wykonującą tłumaczenia w Krakowie (np. nasze biuro tłumaczeń Kraków) czy innym mieście, specjalizującą się w pracy z dokumentami urzędowymi.

Czy podczas ślubu jest potrzebny tłumacz przysięgły?

Od pewnego czasu przepisy pozwalają, by podczas ślubu tłumaczeniem zajmowała się dowolna osoba deklarująca znajomość języka obcego. To tyle, jeśli chodzi o teorię. W praktyce wiele osób w USC nie ma świadomości tej zmiany i wymaga, by w uroczystości brała udział osoba wykonująca tłumaczenia przysięgłe. Urzędy najczęściej nalegają, by w uroczystości nie uczestniczyła jako tłumacz przypadkowa osoba ze względu na niską jakość takich tłumaczeń.

Doświadczony tłumacz – dlaczego warto?

Tłumaczenia dokumentów i uroczystości zawarcia małżeństwa tylko z pozoru mogą wydawać się nieskomplikowane. O ile treść samej przysięgi jest standardowa, to warto pamiętać, że urzędnicy często lubią powiedzieć parze młodej coś od siebie: składają życzenia, dodają cytaty o miłości czy dzielą się spostrzeżeniami. Tylko doświadczony tłumacz będzie umiał szybko zareagować i dostosować się do tej sytuacji.

Przekładanie uroczystości ślubnej zalicza się do tłumaczeń specjalistycznych – konsekutywnych. Osoba tłumacząca słucha kilkuzdaniowej wypowiedzi, po czym przekłada całość na język obcy lub polski. Wymaga to dużego doświadczenia i znajomości technik tłumaczeniowych.

Po wsparcie tłumacza specjalizującego się w obsłudze ślubów cywilnych warto sięgnąć z jeszcze jednego powodu. Taka osoba będzie czuła się pewnie podczas ceremonii, będzie znała jej przebieg i zasady savoir-vivre’u, dzięki czemu doda powagi całej uroczystości.

 

Zadzwoń do nas

Napisz do nas