Poprawne tłumaczenie CV – klucz do dobrej pracy za granicą

Jeśli szukamy pracy w Polsce, a w ogłoszeniu jest mowa o wymaganej znajomości obcego języka, kompetencje te zostaną sprawdzone prawdopodobnie dopiero podczas rozmowy rekrutacyjnej. W przypadku poszukiwania pracy za granicą do weryfikacji dojdzie już na pierwszym etapie rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne powinny być pod względem językowym tak perfekcyjne, jak opisywane w nich doświadczenie i umiejętności. W innym przypadku błędy odwrócą uwagę od nawet idealnie pasujących do stanowiska kompetencji. Nawet gdy swoją znajomość języka ocenia się jako bardzo dobrą, warto poprosić profesjonalne biuro tłumaczeń o tłumaczenie CV.

Dlaczego język w CV jest tak ważny?

W przypadku popularnych stanowisk rekruterzy muszą zmierzyć się z zapoznaniem się nawet z kilkudziesięcioma aplikacjami. Kandydaci muszą przejść przez gęste sito weryfikacyjne zanim zostaną zaproszeni do kolejnych etapów. Kluczowe w rekrutacji są kompetencje, ale pierwsze CV są odrzucane przede wszystkim ze względu na niestaranną formę i błędy. Świadczą one bardzo negatywnie o kandydacie i pokazują go jako osobę niedbającą o szczegóły i nieuważną. Jeśli pomyłki są poważne, a osoba starająca się o zatrudnienie oceniła swoją znajomość języka jako zaawansowaną, może to zostać odebrane jako mało wiarygodne.

Przygotowując CV w obcym języku samodzielnie lub – czego szczególnie nie polecamy – korzystając z automatycznych translatorów, ryzykuje się popełnienie błędów, które mogą być dyskwalifikujące w procesie rekrutacji. Wielu osobom zdarzają się także drobniejsze potknięcia językowe. Do najczęściej występujących błędów, które może zawierać tłumaczenie CV, należą kalki językowe. Przykładem jest używanie słowa „actually” w znaczeniu „aktualnie” zamiast „właściwie”. Polacy często nie radzą sobie także z przyimkami w języku angielskim, stosując „on” w znaczeniu „na”, podczas gdy w danym wyrażeniu powinno się użyć „at” lub „in”.

O co zadba nasze biuro tłumaczeń w Krakowie, pracując nad dokumentami rekrutacyjnymi?

Powierzając kwestię tłumaczenia dokumentów specjaliście, można nie tylko uniknąć błędów, ale także zadbać o właściwą formę listu motywacyjnego lub CV. Tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych to swego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne Kraków, wymagające znajomości słownictwa branżowego i specyfiki procesów rekrutacyjnych w danym kraju. Dobry tłumacz poradzi sobie z prawidłowym przekładem nazw stanowisk i opisu zakresu obowiązków tak, by były zrozumiałe dla rekrutera. Zwróci uwagę na takie kwestie, jak usunięcie z dokumentu zdjęcia i danych wrażliwych (stan cywilny, data urodzenia) – ich podawanie jest typowe dla naszego kraju, za granicą się tego unika z uwagi na ryzyko posądzenia firmy o dyskryminację. Osoba wykonująca tłumaczenie CV dostosuje także takie drobiazgi jak formaty dat (w krajach anglojęzycznych zapisuje się je inaczej) czy wymagane za granicą podsumowanie zawodowe.

Przede wszystkim jednak w przypadku CV tłumaczenia dają wiele, jeśli chodzi o naturalne brzmienie języka. Dobry tłumacz wprowadzi do niego używane w praktyce biznesowej określenia, które zrobią dobre wrażenie na osobie rekrutującej. Nada także językowi cechy specyficzne dla kraju, w którym ubiegamy się o pracę – przygotuje dokument w American English, British English czy Australian English.

O jakie kwestie osoba ubiegająca się o pracę może zadbać samodzielnie, by ułatwić zadanie tłumaczowi? Pomóc może przede wszystkim staranne przygotowanie CV, ułożenie informacji w przejrzystej, logicznej formie, dokładne sprawdzenie dat i innych elementów. Warto też przygotować krótkie opisy firm, w których się pracowało, tak by tłumacz mógł przybliżyć je zagranicznym rekruterom.

Czy tłumaczenie CV może być tłumaczeniem specjalistycznym?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy ubiegamy się o specjalistyczne stanowisko, a nasze kompetencje i doświadczenie zawodowe odbiegają od standardowych. W takim przypadku można poprosić o tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych biuro tłumaczeń Kraków specjalizujące się we współpracy z osobami z danej branży: lekarzami, prawnikami, inżynierami. Pozwoli to na zastosowanie w tłumaczeniu prawidłowego słownictwa branżowego i właściwe przetłumaczenie nazw stanowisk czy zakresów obowiązków.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas