Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Koniec roku bywa dla niektórych pracowity i to nie tylko ze względu na przygotowania do Świąt. W spółkach osobowych, spółkach kapitałowych i kilku innych formach działalności przygotowuje się w tym czasie sprawozdania finansowe. Taki dokument daje inwestorom i innym zainteresowanym osobom obraz finansów przedsiębiorstwa. Standardowo sprawozdania sporządza się w języku polskim, zdarzają się jednak przypadki, gdy konieczne jest tłumaczenie sprawozdania finansowego na język polski lub z polskiego na obcy. Kiedy wykonuje się takie tłumaczenia?

Czym jest sprawozdanie finansowe?

To dokument, w którym uwzględnia się 12 ostatnich miesięcy działalności spółki (istnieją również sprawozdania półroczne i kwartalne) pod względem finansowym. Sprawozdanie ma standardową strukturę i zawiera takie elementy, jak wprowadzenie, bilans – stan aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat. Mogą się w nim znajdować także dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Sprawozdania finansowe to cenne źródło informacji dla inwestorów, ale również dla członków zarządu, banków, potencjalnych klientów i innych zainteresowanych osób.

Według przepisów sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim, a kwoty wyraża się w złotówkach. Jeśli jest inaczej, spółka powinna poprosić biuro tłumaczeń Kraków wykonujące tłumaczenia finansowe o przetłumaczenie dokumentu.

Kiedy należy wykonać tłumaczenie sprawozdania finansowego?

Dokument pokazujący stan finansów firmy może być tłumaczony z kilku powodów. Jednym z nich jest konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów. Nakazują one wykonywanie profesjonalnych tłumaczeń finansowych w przypadku:

  • jednostek dominujących niesporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • oddziałów instytucji kredytowej lub finansowej.

Co to oznacza w praktyce? W uproszczeniu obowiązek ten dotyczy spółek zagranicznych mających swoje oddziały w Polsce oraz polskich firm mających swoje oddziały za granicą. Tłumaczenia finansowe powinny być w takich przypadkach wykonywane przez tłumacza przysięgłego.

Wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług tłumaczeń finansowych dla firm, nawet jeśli przepisy nie wymagają od nich tłumaczenia sprawozdań finansowych. Są spółki, w których to statut określa, że dokument powinien być przetłumaczony na język polski lub z polskiego na obcy. Zlecenie przekładu sprawozdania na język angielski jest popularną praktyką także ze względu na wizerunek firmy. Informacje o finansach firmy mogą dzięki temu dotrzeć do szerokiego grona odbiorców za granicą, w tym do potencjalnych inwestorów i klientów.

Przy takich sprawozdaniach nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego, warto jednak skorzystać z usług biura wykonującego profesjonalne tłumaczenia finansowe, aby mieć gwarancję, że praca zostanie wykonana rzetelnie i starannie.

Tłumacz sprawozdań – specjalista w dziedzinie finansów?

Osoba wykonująca tłumaczenie sprawozdania finansowego powinna pamiętać, że bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Z takim dokumentem zapoznaje się zarząd firmy, inwestorzy, czasem przedstawiciele władz. Warto pamiętać, że tłumaczenia finansowe to tłumaczenia specjalistyczne Kraków. Oznacza to, że do ich wykonywania nie wystarczy znajomość języka obcego, a tłumacz powinien posiadać wiedzę na poziomie co najmniej studiów wyższych. Tłumaczenia finansowe dla firm najczęściej wykonują osoby z wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym. Sprawozdania mają swoją ustaloną strukturę, charakterystyczne słownictwo i formę, warto więc sięgnąć po usługi tłumacza, który będzie dobrze znał specyfikę takich dokumentów. Od tłumacza oczekuje się także skrupulatności i umiejętności zwracania uwagi na szczegóły.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas