Tłumacz zwykły a przysięgły – różnice

Czy „tłumaczenie przysięgłe” oznacza lepsze, bardziej staranne? Czy tłumacz przysięgły może jednocześnie wykonywać zwykłe tłumaczenia? Czy każdy ważny dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego? To pytania, które nasze biuro tłumaczeń Kraków często otrzymuje od klientów. Postanowiliśmy na nie odpowiedzieć, by wybór właściwej usługi tłumaczeniowej był łatwiejszy. Tłumacz zwykły i przysięgły – różnice zebrane w kilku krótkich punktach. Zapraszamy do lektury!

Tłumaczenie przysięgłe – kto może je wykonywać?

Do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (potocznie zwanych przysięgłymi) są uprawnieni tylko wybrani tłumacze. To osoby, które zdały egzamin państwowy i zostały zaprzysiężone przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która uzyskała uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, posługuje się własną pieczęcią, a wykonane tłumaczenia poświadcza własnoręcznym podpisem. Taki tłumacz może zajmować się zarówno tłumaczeniami przysięgłymi, jak i zwykłymi – w zależności od potrzeb klientów.

Teksty urzędowe: tłumaczenie przysięgłe czy zwykłe?

To właśnie z tłumaczeniami tekstów urzędowych mamy do czynienia najczęściej w naszym biurze tłumaczeń. Tak przetłumaczonych dokumentów wymaga się w większości urzędów w Polsce i za granicą. Tekst nabiera mocy prawnej dopiero po opatrzeniu go pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, a także po dodaniu do niego klauzuli poświadczającej. Tłumaczenie zwykłe, nawet jeśli zostanie wykonane bardzo starannie i poprawnie, nie zostanie zaakceptowane jako dokument urzędowy.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje się najczęściej w przypadku dokumentów sądowych, akt procesowych, aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectw, dyplomów, a także dokumentacji medycznej.

Czy tłumacz przysięgły jest lepszy od zwykłego?

Tłumacz zwykły a przysięgły – różnice w poziomie tłumaczenia. Przede wszystkim należy podkreślić, że tłumaczenie uwierzytelnione nie ma nic wspólnego z jakością pracy tłumacza. Etyka zawodu nakazuje, by każde zlecenie wykonywać starannie i na jak najwyższym poziomie. Pod względem merytorycznym tłumaczenia zwykłe i przysięgłe niczym się od siebie nie różnią. Różnica jest wyłącznie formalna – przekład wykonany przez tłumacza przysięgłego ma wartość urzędową, tłumacz ponosi też odpowiedzialność za zgodność przekładu z oryginałem.

Czy tłumaczenia uwierzytelnione można wykonywać na tekstach w formie elektronicznej?

Obecnie coraz więcej urzędów akceptuje tłumaczenia uwierzytelnione wykonane na podstawie elektronicznej wersji dokumentu. Niestety, w polskiej rzeczywistości nadal jest problem z akceptowaniem podpisywania tłumaczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast własnoręcznego podpisu. Środowisko tłumaczy zabiega o to, by ten stan rzeczy uległ zmianie. Taki podpis jest dopuszczony w niektórych krajach, więc planując wysłanie dokumentów za granicę, warto dowiedzieć się, czy taka opcja jest możliwa. Wówczas całe tłumaczenie może odbywać się bez udziału dokumentów papierowych.

Czy istnieją tłumaczenia przysięgłe ustne?

Są sytuacje, gdy konieczne jest przeprowadzanie tłumaczenia ustnego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Tłumaczenia przysięgłe Kraków w formie ustnej sporządza się na przykład podczas rozpraw sądowych, podpisywania aktów notarialnych czy zgromadzeń organów zarządzających spółek. W takich sytuacjach tłumacz dodatkowo poświadcza również swoim podpisem i pieczęcią wszelkie dokumenty sporządzone na potrzeby spotkania czy rozprawy.

Mam tekst przetłumaczony przez zwykłego tłumacza. Czy tłumacz przysięgły może go uwierzytelnić?

Osoba z uprawnieniami do wykonywania tłumaczeń przysięgłych może oczywiście zająć się takim tekstem. To, że tekst został przełożony przez innego tłumacza, nie zwalnia jej jednak z odpowiedzialności i konieczności samodzielnej weryfikacji jakości tłumaczenia. Dopiero po sprawdzeniu wierności i poprawności przekładu tłumacz może poświadczyć jego zgodność z oryginałem.

 

Zadzwoń do nas

Napisz do nas