Tłumaczenia prawnicze – kiedy mamy z nimi do czynienia?

Czy nieletni ma tyle samo lat, co niepełnoletni albo małoletni? Kim jest proxy w spółce (pełnomocnik do głosowania) – czy jego uprawnienia są takie same, jak polskiego prokurenta? To tylko przykładowe pytania, na jakie musi sobie odpowiadać tłumacz zajmujący się tekstami prawniczymi. O ile w mowie potocznej możemy pozwolić sobie na pewną swobodę, w dokumentach prawniczych nie ma na nią miejsca. Biuro tłumaczeń wykonujące tłumaczenia z zakresu prawa ponosi dużą odpowiedzialność za swoją pracę.

Spis treści:

Tłumaczenie prawne czy prawnicze?

Te określenia, mimo że podobne, nie oznaczają dokładnie tego samego. Określenie „teksty prawne” dotyczy dokumentów pisanych językiem prawa. Do tej grupy zalicza się teksty tworzone przez organy ustawodawcze: ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe, a także konstytucję. Teksty prawnicze są pisane językiem prawniczym, z wykorzystaniem stosowanych przez prawników sformułowań specjalistycznych. Są to artykuły naukowe, publikacje, podręczniki, a także wszelkiego rodzaju umowy, dokumenty sądowe, pełnomocnictwa czy akty urzędowe. To właśnie tego rodzaju teksty biuro tłumaczeń otrzymuje najczęściej w zleceniach od swoich klientów.

Tłumaczenie prawnicze: na czym polega trudność w tłumaczeniu takich tekstów?

Zawiły, skomplikowany, trudny do zrozumienia przez laika? A jednocześnie niezwykle precyzyjny, niepozostawiający miejsca na interpretację? Takie przekonanie o języku prawniczym utarło się w powszechnym rozumieniu i jest w tym dużo prawdy. To właśnie specyficzny język stanowi duże wyzwanie dla początkujących (i nie tylko tłumaczy). Wyrażenia, które w języku potocznym są synonimami, w tekstach z zakresu prawa mogą mieć zupełnie inne znaczenie. Charakterystyczna dla tekstów prawniczych jest też skomplikowana składnia – zdania wielokrotnie złożone, a także dość ograniczona interpunkcja. Tłumacz powinien to uwzględnić, dokonując przekładu, tak aby zachować dokładny sens tekstu, a jednocześnie sprawić, by tekst był zrozumiały dla odbiorcy, który nie zawsze jest specjalistą w danej dziedzinie.

Czy tłumaczenia prawnicze muszą być zawsze tłumaczeniami uwierzytelnionymi?

Tłumaczenia prawnicze Kraków nie zawsze muszą być wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Jeśli mamy do czynienia z umowami zawieranymi pomiędzy spółkami czy osobami prowadzącymi działalność, umowami kupna-sprzedaży i innymi tego rodzaju dokumentami, zwykłe tłumaczenie będzie wystarczające. Przepisy nakładają obowiązek korzystania z tłumaczeń przysięgłych w przypadku następujących organów: wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, policji i administracji państwowej.

Nie zmienia to faktu, że zarówno w przypadku tłumaczenia przysięgłego, jak i zwykłego, biuro tłumaczeń Kraków zajmujące się tekstami prawniczymi powinno zachować szczególną ostrożność i staranność. Choćby niewielki błąd czy nieścisłość mogą mieć poważne konsekwencje, nawet jeśli tłumaczony dokument będzie jedynie wykorzystany w biznesie czy życiu prywatnym.

Jakie powinny być kompetencje tłumacza wykonującego tłumaczenia prawnicze?

Jak w przypadku wszystkich tłumaczeń specjalistycznych, od tłumacza wymaga się znacznie więcej niż tylko znajomości języka obcego. Przede wszystkim konieczna będzie znajomość systemów prawnych – zarówno tego obowiązującego w kraju ojczystym, jak i w kraju języka docelowego. W poszczególnych krajach pozornie podobne określenia mogą mieć różne znaczenie, a pomyłka może całkowicie zmienić sens dokumentu. Należy też pamiętać, że w systemie prawnym danego kraju dokument może mieć zupełnie inną formę i strukturę niż w innym.

Ważne jest również, aby tłumacz unikał redundancji, wykonując tłumaczenie prawnicze. Na czym polega ta zasada? Chodzi przede wszystkim o ograniczanie nadinterpretacji (nadtłumaczenia): niepodawanie informacji nieznajdujących się w tekście źródłowym, unikanie zbędnych elementów, które mogłyby zmienić sens tłumaczenia.

Od tłumaczy specjalizujących się w tekstach prawniczych oczekuje się również takich kompetencji, jak umiejętność analizy materiału, dokładność i staranność w wykonywaniu przekładu.

 

Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą m.in.:

Zadzwoń do nas

Napisz do nas